PORADNIA DIETETYCZNA
ZDROWA KALORIA

mgr Alicja Kałka - Pisarek 

Zamkowa 4

47-100 Strzelce Opolskie

E-mail: zdrowakaloria@gmail.com


Partnerzy